Developia böyük sənaye komplekslərində elektrik və avtomatika sistemlərinin quraşdırılması və ya modernizasiyası zamanı konsultasiya, layihələndirmə, material təmini, panel montajı və proqram təminatı kimi kompleks sistemlərin tam qurulub təslim edilmə xidmətlərini təklif edir.

Şirkətimiz:

  -Kompleks avtomatlaşdırma sistemlərinin quraşdırılması və işə salınması

  -İlkin mühəndislik və Layihələndirmə

  -MDP, MCC, PLC və Aydınlatma panellərinin layihələndirilməsi və montajı

  -Elektrik sistemlərinin layihələndirilməsi və montaj işləri

  -Montaj və montaja nəzarət işləri

  -Quru və yaş sahə testləri

  -PLC, SCADA, HMI proqramlaşdırma xidmətləri

  -Ağıllı telefon və kompyuter ilə daimi nəzarət

  -Hərəkətə nəzarət sistemləri

  -Nəzarət ölçü cihazları təmini və quraşdırılması

  -Sənədləşdirmə

  -Təlimlərin verilməsi

  -Servis xidmətləri

  -Çalışan sistemlərin optimallaşdırılması