Müddət: 4 Ay - 65 Saat

Qiymət: Aylıq 150 AZN

 • 1.1 Proqrama giriş və ümumi anlayışlar.
 • 1.2 Komanda sətri və köməkçi vasitələr
 • 1.3 Obyektlərin yaradılması vasitələri
 • 1.4 Obyektlərin modifikasiya vasitələri.
 • 1.5 Təbəqə anlayışı və onlarla işləmək vasitələri.
 • 1.6 Home panelində olan digər köməkçi vasitələr
 • 1.7 Parametric paneli və əsas xüsusiyyətləri
 • 1.8 Mətn və annotativlik xüsusiyyətləri
 • 1.9 Ölçü anlayışı və xüsusiyyətləri
 • 1.10 Multileader anlayışı və xüsusiyyətləri
 • 1.11 Cədvəl anlayışı və xüsusiyyətləri
 • 1.12 Blok və attribut anlayışı,onların xüsusiyyətləri
 • 1.13 İstinad anlayışı,onun əsas xüsusiyyətləri
 • 1.14 Çap və onun xüsusiyyətləri
 • 1.15 Express Tools paneli və xüsusiyyətləri
 • 1.1 Giriş hücrələri
 • 1.1 Ölçü hücrələri
 • 1.1 Çıxış hücrələri
 • 1.1 Orta gərginlik hücrələrinin tək xətt sxemlərində təsviri.
 • 2.1 Gücə görə kabel en kəsiyi hesablanması
 • 2.1 Gücə görə şin və busbar seçimi
 • 2.1 Kabel və şin sistemlərinin tək xətt sxemlərində təsviri
 • 3.1 Kəsicilər, tipləri, yükə görə seçimi, təkxətt sxemlərində təsviri
 • 3.1 Ayırıcılar, tipləri, yükə görə seçimi, təkxətt sxemlərində təsviri
 • 4.1 Transformatorlar, tipləri, iş prinsipləri
 • 4.1 Yükə görə transformator seçimi və tək xətt sxemlərində təsviri
 • 4.1 Generatorlar, tipləri, iş prinsipi
 • Yükə görə generatorların seçimi və tək xətt sxemlərində təsviri
 • 5.1 Əsas paylama panelləri, əsas paylama panellərinin təşkil edilməsi
 • 5.1 Əsas paylama panellərinin tək xətt sxemlərində göstərilməsi
 • 5.1 Transfer panelləri, transfer panellərinin təşkil edilməsi
 • 5.1 Transfer panellərinin tək xətt sxemlərində göstərilməsi
 • 6.1 Kompensasiya nədir?
 • 6.1 Gücə görə kompensasiya hesabatı
 • 6.1 Kompensasiya avadanlıqlarının seçimi
 • 6.1 Kompensasiya panellərinin təşkil edilməsi və tək xətt sxemlərində təsviri
 • 7.1 MCC Motor İdarəetmə Panellərinin təşkil olunması
 • 7.2 MCC panel avadanlıqlarının seçilməsi
 • 7.3 Motor işə salma metodları və metodlara uyğun avadanlıq seçimi
 • 7.4 MCC panellərinin tək xətt sxemlərində təsviri
 • 8.1 Təsislər üçün torpaqlama hesabatı
 • 8.2 Torpaqlama materiallarının seçilməsi
 • 8.3 Torpaqlama çizgilərinin çəkilməsi
 • 9.1 İdırımdan mühafizə standartları
 • 9.2 İldırımdan mühafizə avadanlıqlarının seçimi
 • 9.3 İldırımdan mühafizə planlarının çəkilməsi
 • 10.1 Ərazi işıqlandırma avadanlıqlarının seçilməsi
 • 10.2 Ərazi işıqlandırma hesabatlarının aparılması
 • 10.3 Ərazi işıqlandırma planlarının çəkilməsi
 • 11.1 Daxili işıqlandırma avadanlıqlarının seçilməsi
 • 11.2 Daxili işıqlandırma hesabatlarının aparılması
 • 11.3 Daxili işıqlandırma planlarının çəkilməsi
 • 12.1 UPS, tipləri, iş prinsipi
 • 12.2 Yükə görə UPS sisteminin hesabatı
 • 12.3 UPS sistemlərinin tək xətt sxemlərində təsviri
 • 13.1 Kabel kanalları və tipləri
 • 13.2 Menhollar və tipləri
 • 13.3 Kabel kanalı planlarının çəkilməsi
 • 14.1 Kabellər və tipləri
 • 14.2 Kabel seçimi
 • 14.3 Kabel planlarının çəkilməsi