Müddət: 3 Ay - 50 Saat

Qiymət: Aylıq 150 AZN

 • 1.1 Qapalı İdarəetmə Sistemləri. Feedback. Feedforward. Kaskad. Batch. Nisbi Idarəetmə Sistemi.
 • 1.2 Proporsional. Integral. Diffensial. PID-in sazlanması. Gecikmə. Dead Time və s.
 • 2.1 Temperatur Sensorları
 • 2.2 Sərf Ölçmə Cihazları
 • 2.3 Təzyiq Sensorları
 • 2.4 Səviyyə Ölçmə Cihazları
 • 2.5 Analizatorlar
 • 2.6 Prosess parametrlərinə əsasən ölçmə cihazı seçimi
 • 2.7 Kalibrasiya və cihazın quraşdırılması
 • 2.8 Orifis ölçüsünün hesablanması
 • 3.1 Transmitter telləri (2/3/4 tel)
 • 3.2 Çeviricilər PI and IP
 • 3.3 Kabel tipləri
 • 3.4 Cihazların elektrik bağlantısı
 • 4.1 Tənzimləyici klapanlar. On/Off klapanlar.
 • 4.2 Özü-tənzimlənən klapanlar
 • 4.3 Solenoid klapanlar
 • 4.4 Motorlu klapanlar
 • 4.5 Təzyiq qoruyucu klapanlar (PSV)
 • 4.6 Tənzimləyici və qoruyucu klapanların ölçü hesabatı və seçimi.
 • 5.1 DCS
 • 5.2 SCADA
 • 5.3 PLC
 • 5.4 Yanğın və Qaz xəbərdarlıq Sistemləri. Təcili Qapanma Sistemləri (ESD)
 • 5.5 Avtomatika Arxitekturası Sistem seçimi
 • 5.6 Məntiq Qapıları.
 • 6.1 Analoq siqnalları. HART Xəbərləşməsi
 • 6.2 Rəqəmsal/ Diskret siqnalları
 • 6.3 Fieldbus Protokolları: Fieldbus Foundation. Modbus. Profibus
 • 6.4 Fieldbus protokolların seçilməsi
 • 6.5 RS – 232, RS-422, RS-485
 • 7.1 Təhlükəsizliyin bütövlüyük səviyyəsi SIL (safety integrity level)
 • 7.2 Ərazinin Təsnifatı. Zonalar.
 • 7.3 Təhlükəsizliyin Tesnifatı. (Exd, Exi etc)
 • 7.4 Təhlükəsizliyin Tesnifatı. (Exd, Exi etc) 7.2 ATEX-ə əsasən cihaz seçimi
 • 8.1 Lahiyə texniki sənəd dövriyyəsi (PRE-FEED, FEED, Detallı Mühəndislik. Satınalma. Quraşdırılma.)
 • 8.2 P&ID
 • 8.3 Avadanlıq Siyahısı. Texniki Məlumat Vərəqi. Spesifikasiya.
 • 8.4 Quraşdırıllma Çizgisi. Kabelləşmə Diaqramı.
 • 8.5 Standartlar. ANSI, API və ISA.
 • 8.6 Və digər texniki sənədləşmə