Müddət: 5 Ay - 80 Saat

Qiymət: Aylıq 150 AZN

 • 1.1 AutoCAD proqramında panelin xarici görünüşünün çəkilməsi.
 • 1.2 AutoCAD proqramında panel üzərində avadanlıqların düzülüş sxemlərinin çəkilməsi.
 • 1.3 Praktik vərdişlərin qazanılması üçün tapşırıqların yerinə yetirilməsi.
 • 2.1 Eplan Elektrik Proqramının qurulması və aktivləşdirilməsi.
 • 2.2 Eplan Elektrik Proqramında Layihənin Yaradılması.
 • 2.3 Üzlük Səhifənin Dizayn edilməsi.
 • 2.4 Layihələrin eksport edilməsi.
 • 2.5 Layihələrin import edilməsi.
 • 2.6 Səhifələrin generate olunması.
 • 2.7 Layihələrin Backup və Restore edilməsi.
 • 2.8 Sxem səhifələrinin yaradılması.
 • 3.1 Eplanda müxtəlif qrafiki təsvirlərin çəkilməsi və xüsusiyyətlərinin dəyişdirilməsi.
 • 3.2 Eplanda əlaqələndirici elementlər.Əlaqələndirici elementlərin layihələrə əlavə edilməsi.
 • 3.3 Praktik vərdişlərin qazanılması üçün tapşırıqların yerinə yetirilməsi.
 • 4.1 Layihəyə simvolların əlavə olunması.
 • 4.2 Makrolar və makroların tərtib olunması.Makroların layihəyə əlavə olunması.
 • 4.3 Eplanda cihazlar və cihazların yaradılması.
 • 4.4 Eplanda cihazların layihəyə əlavə olunması.
 • 4.5 Praktik vərdişlərin qazanılması üçün tapşırıqların yerinə yetirilməsi.
 • 5.1 Panellərin güc dövrəsinin elementlərinin çəkilməsi
 • 5.2 Komanda dövrəsinin elementlərinin çəkilməsi.
 • 6.1 Panelin güc dövrəsinin çəkilməsi.
 • 6.2 DOL (Birbaşa) İşə Salma üzrə sxemin güc dövrəsinin və komanda dövrəsinin çəkilməsi.
 • 6.3 FW-RW (İrəli-Geri) üzrə sxemin güc dövrəsinin və komanda dövrəsinin çəkilməsi.
 • 6.4 Ulduz – Üçbucaq İşə Salma üzrə sxemin güc dövrəsinin və komanda dövrəsinin çəkilməsi.
 • 6.5 FC (Tezlik çeviricisi) ilə İşə Salma üzrə sxemin güc dövrəsinin və komanda dövrəsinin çəkilməsi.
 • 6.6 SS (Yumşaq Başlatıcı) ilə İşə Salma üzrə sxemin güc dövrəsinin və komanda dövrəsinin çəkilməsi.
 • 7.1 Panelin güc dövrəsinin çəkilməsi.
 • 7.2 Rəqəmsal giriş və çıxışların layihələndirilməsi.
 • 7.3 Analoq giriş və çıxışların layihələndirilməsi.
 • 8.1 Panelin güc dövrəsinin çəkilməsi.
 • 8.2 Panelin komanda dövrəsinin çəkilməsi.
 • 9.1 İşıqlandırma Panellərinin Avadanlıq seçimi və düzülüşü.
 • 9.2 İşıqlandırma Panellərinin Layihəyə uyğun yığılması.
 • 9.3 Praktik vərdişlərin qazanılması üçün tapşırıqların yerinə yetirilməsi.
 • 10.1 Paylayıcı Panellərinin Avadanlıq seçimi və düzülüşü.
 • 10.2 Paylayıcı Panellərinin Layihəyə uyğun yığılması.
 • 10.3 Praktik vərdişlərin qazanılması üçün tapşırıqların yerinə yetirilməsi.
 • 11.1 MCC Panellərinin Avadanlıq seçimi və düzülüşü.
 • 11.2 MCC Panellərinin Güc dövrəsi sxemlərinin yığılması.
 • 11.3 DOL işə salma sxemi üzrə panel yığılması.
 • 11.4 Ulduz - üçbucaq işə salma sxemi üzrə panel yığılması.
 • 11.5 İrəli - Geri sxemi üzrə panel yığılması.
 • 11.6 FC (Tezlik çeviricisi) ilə işə salma sxemi üzrə panel yığılması.
 • 11.7 SS (Yumşaq Başladıcı) ilə işə salma sxemi üzrə panel yığılması.
 • 12.1 PLC Panellərinin Avadanlıq seçimi və düzülüşü.
 • 12.2 PLC – nin güc dövrəsi sxemlərinin yığılması.
 • 12.3 PLC – nin rəqəmsal girişlərinin kabelləşdirilməsi.
 • 12.4 PLC – nin rəqəmsal çıxışlarının kabelləşdirilməsi.
 • 12.5 PLC – nin analoq girişlərinin kabelləşdirilməsi.
 • 12.6 PLC – nin analoq çıxışlarının kabelləşdirilməsi.
 • 13.1 Transfer Panellərinin Avadanlıq seçimi və düzülüşü.
 • 13.2 Transfer Panellərinin güc dövrəsi sxemlərinin yığılması.
 • 13.3 Transfer Panellərinin komanda dövrəsi sxemlərinin yığılması.
 • 14.1 Kompensasiya Panellərinin Avadanlıq seçimi və düzülüşü.
 • 14.2 Kompensasiya Panellərinin güc dövrəsi sxemlərinin yığılması.
 • 14.3 Kompensasiya Panellərinin komanda dövrəsi sxemlərinin yığılması.
 • 15.1 Əsas Paylayıcı Panellərinin Avadanlıq seçimi və düzülüşü.
 • 15.2 Əsas Paylayıcı Panellərinin güc dövrəsi sxemlərinin yığılması.
 • 15.3 Əsas Paylayıcı Panellərinin komanda dövrəsi sxemlərinin yığılması.
 • 16.1 Panellərin güc dövrələrinin test olunması və xətaların aradan qaldırılması.
 • 16.2 Panellərin komanda dövrələrinin test olunması və xətaların aradan qaldırılması.
 • 16.3 PLC Panellərin test olunması və xətaların aradan qaldırılması.