Müddət: 3 Ay - 50 Saat

Qiymət: Aylıq 150 AZN

 • 1.1 PLC-nin tipləri və tərkib hissələri.
 • 1.2 PLC-nin iş prinsipi.
 • 1.3 Yaddaş və ünvan sahələri.
 • 2.1 Say sistemləri, ikilik say sistemi.
 • 2.2 Onaltılıq say sistemi.
 • 2.3 Yaddaş və ünvan sahələri.
 • 3.1 Xətti işləmə şəkli.
 • 3.2 Struktur işləmə şəkli.
 • 3.3 Proqramları.
 • 5.1 Merkerlər.
 • 5.2 Lokal dəyişənlər.
 • 5.3 Verilən tipləri.
 • 6.1 Yaddaş funksiyaları.
 • 6.2 Set, Reset.
 • 6.3 RS və SR funksiyaları.
 • 7.1 Zaman funksiyası.
 • 7.2 Zamanlayıcıların növləri.
 • 8.1 Sayma funksiyası.
 • 8.2 Sayıcıların növləri.
 • 9.1 Məlumat blokları.
 • 9.2 Məlumat bloklarının növləri.Qlobal və xüsusi məlumat blokları.
 • 10.1 Funksiyalar (FC..).
 • 10.2 Funsional Bloklar (FB..)
 • 11.1 Orqanizasiya Blokları.
 • 11.2 Orqanizasiya Bloklarının növləri.
 • 12.1 Move funksiyaları.
 • 12.2 Convert funksiyaları.
 • 12.3 Compare funksiyaları.
 • 13.1 Siqnal tipləri.
 • 13.2 Rəqəm siqnalları.
 • 13.3 Analoq siqnallar və analoq siqnalların emalı.
 • 14.1 Analoq siqnalların miqyaslandırılması.
 • 14.2 Analoq siqnalların əks miqyaslandırılması.
 • 15.1 Sürücünün konfiqurasiyası.
 • 15.2 PLC ilə sürücülərin idarə edilməsi.
 • 16.1 Modbus xəbərləşmə tipləri.
 • 16.2 Modbus RTU (RS485, RS232).
 • 16.3 Modbus TCP.
 • 17.1 Profinet xəbərləşmə protokolu.
 • 17.2 Profibus xəbərləşmə protokolu.
 • 18.1 Yüksək Sürət Sayıcıları (HSC).
 • 18.2 PLC vasitəsilə motorun sürətinə nəzarət.
 • 19.1 PLC –də PID ayarları.
 • 19.2 PLC-də PID idarəetməsinin reallaşdırılması.
 • 20.1 Operator panelləri.
 • 21.2 Operator panellərinin tipləri.
 • 22.3 Prosesin operator panellərində vizuallaşdırılması.
 • 21.1 Sınaq Layihəsi (Müddət 10 saat)