Müddət: 3 Ay - 50 Saat

Qiymət: Aylıq 150 AZN

1.SCADA nədir?
1.1 SCADA sisteminin əsas elementləri.
1.2Proqramın fərdi komputerlərə qurulması.

2.Sənayedə istifadə olunan əsas SCADA proqramları.
2.1 WINCC haqqında məlumat.
2.2 Wonderware Intouch haqqında məlumat.
2.3 Citect SCADA haqqında məlumat .

3.SCADA proqramında layihə yaratmaq və müfaviq ayarların edilməsi.
3.1 WINCC proqramı üzərində nümayiş.

4.SCADA-da tag.
4.1 SCADA-da tagların təşkil olunması.
4.2 Tagların PLC layihələrindən əldə edilməsi.

5.SCADA-da ekranlar.
5.1 SCADA layihəsində yeni ekranların yaradılması və ayarlanması.
5.2 Başlanğıc ekranın müəyyənləşdirilməsi və ekranlar arası keçidlər.
5.3 Funksional düymələrlə, istifadəçinin müəyyənləşdirdiyi düymələlərlə ekran
keçidləri.Naviqasiya düymələri ilə ekran keçidləri.

6.SCADA-da giriş-çıxış sahələri.
6.1 Ekrana Giriş çıxış sahələrinin əlavə edilməsi.
6.2 Ekranda parametrlərin izlənməsi.

7.SCADA-da animasiyalar.
7.1 Analoq və rəqəmsal siqnallara görə animasiyaların tərtib olunması.

8.SCADA-da alarmlar.
8.1 Alarmların növləri.Diskret və Analoq alarmlar.

9.SCADA-da trendlər.
9.1 Trend Ekranlarının tərtib olunması.
9.2 Alarm mesajlarının tərtib olunması.

10.SCADA-da event və alarmların təsviri.
10.1 Event və Alarm ekranlarının tərtib olunması və ayarlanması.

11.SCADA-da hesabatlar.
11.1 Parametrlər haqqında dövrü hesabatların hazırlanması.

12.SCADA-da skriptlərin istifadəsi.
12.1 SCADA proqramlarında scriptlərlə animasiyaların tərtib olunması.

13.SCADA-da istifadəçi dilləri.
13.1 SCADA proqramlarında çoxsaylı dillərin istifadəsi üçün ayarların edilməsi.
14.SCADA-da istifadəçi ayarları.
14.1.SCADA proqramında istifadəçi ayarları.
14.2 İstifadəçilərə səlahiyyətlərin verilməsi.Runtime rejimində istifadəçi ayarları.

15.SCADA-da şəbəkə ayarları.
15.1 Panel və PC üzərində ethernet ayarları.
15.2 PLC – də ethernet ayarları.PC, Panel və PLC arasında rabitə əlaqələri.

16.SCADA proqramlarında lizensiya.
16.1 Lisenziya növləri.
16.2 Lisenziya ayarlarının edilməsi.