Developia EA –nın təhsil həlləri yalnız fərdlərə deyil həmçinin təşkilatlara da təqdim olunur. Azərbaycanın mühəndislik üzrə seçilən təhsil mərkəzlərinən biri olan Developia EA korporativ təhsil həllərində daima sizin yanınızdadır. Qiymət və keyfiyyət prinsipləri ilə size məmnun edəcəkdir.

Təlimlərin tərkibi, əvvəldən təyin olunmuş dərslərdən meydana gələ biləcəyi kimi, təşkilatların tələbləri istiqamətində ehtiyaclarına uyğun olaraq da şəkilləndirilə bilər. Developia EA, həm standart həm də istəyə görə uyğunlaşdırılmış təlimlərində, iştirakçıların ehtiyaclarını ən doğru şəkildə qarşılamaq üçün ən aktual mövzuları mütəxəssis təlimçiləri vasitəsilə tələbələrinə ötürür.