Müddət: 3 Ay - 40 Saat

Qiymət: Aylıq 120 AZN

1.1. Fayl formatları və istifadəsi.
1.2. Əsas menyu və istifadəsi.

2.1. Perspektiv və parallel görüntülər, onların idarə olunması.
2.2. Komanda panelinin xüsusiyyətləri.

3.1. Autocad layihələrinin Archicad proqramında istifadəsi.
3.2. Archicad proqramında əsas elementlərin işlənməsi və 3d max-a transferi.

4.1. Obyektlərin seçilməsi və transformasiya vasitələri.
4.2. Obyektlərin dəyişilməsi vasitələri.

5.1. Edit,Tools,Group və View menyusu.
5.2. Customize menyusu və xüsusiyyətləri.
5.3. Kontekst menyunun elementləri.

6.1. Editable obyektlərin yaradılması.
6.2. Obyekt və subobyekt anlayışı.

7.1. İkiölçülü obyektlərin editable spline-a çevrilməsi.
7.2. Subobyektlərin seçilməsi və dəyişilməsi.

8.1. Üçölçülü obyektlərin editable mesh-ə çevrilməsi.
8.2. Subobyektlərin seçilməsi və dəyişilməsi.

9.1. Üçölçülü obyektlərin editable poly-yə çevrilməsi.
9.2. Subobyektlərin seçilməsi və dəyişilməsi.

10.1. Modifiers menyusu və əsas kateqoriyaları.
10.2. Modifier-lərin iki və üç ölçülü obyektlərə tətbiqi və istifadəsi.

11.1. Create,modify və hierarchy kateqoriyaları.
11.2. Motion,display və utilities kateqoriyaları.

12.1. Editable poly-nin ribbonda istifadəsi.
12.2. Populate paneli və onun xüsusiyyətləri.

13.1.V-ray yazılışı və seçilməsi.
13.2.V-ray menyusu və alətlər paneli .

15.1. Material və tekstura anlayışı.
15.2.V-ray materialın əsas xüsusiyyətləri.
15.3. Əsas V-ray materiallar və onların xüsusiyyətləri.

16.1. Standart tekstura və əsas xüsusiyyətləri.
16.2. V-ray tekstura və əsas xüsusiyyətləri.

17.1. Photometric və standart işıqların əsas xüsusiyyətləri.
17.2. V-ray işıqların əsas xüsusiyyətləri.
17.3. V-ray işıqların interyer və eksteryer dizayn layihələrində istifadəsi.

18.1. Standart kameraların əsas xüsusiyyətləri.
18.2. V-ray kameraların əsas xüsusiyyətləri.
18.3. Kamera animasiyasının yaradılması.

23.1. Render Setup dialoq pəncərəsi və onun ətraflı izahı.
23.2. V-ray material,kamera və işığın qarşılıqlı tətbiqi.
23.3. Layihənin şəkil və video formatda saxlanması üsulları.

24.1. Render prosesinə son hazırlıq mərhələsi.
24.2. Render prosesinin başlanması və idarə olunması.
24.3. Renderdən alınan nəticəyə müxtəlif lazımi effektlərin verilməsi.
24.4. Renderdən alınan şəklin Photoshop-da işlənməsi üsulları.