Müddət: 2 Ay - 30 Saat

Qiymət: Aylıq 100 AZN

Access menyudan istifadə
Məlumat bazası əməliyyatları ilə verilənlər bazası yaratmaq
Tabloların yaradılması
Formalar yaradılması
Alt formalar meydana gətirmə
Hesabatlar aparılması

İlk Form
İlk Hesabat
Dəyişən sahədə xüsusiyyətlərini avtomatik tətbiqi
Cədvəl yaradılması metodları və cədvəllərlə ilə iş
Tablolar üzərində ümumi əməliyyatların aparılması

Form yaradılması metodları
Tablolar arasında əlaqələr qurmaq