Müddət: 2 Ay - 30 Saat

Qiymət: Aylıq 125 AZN

Məlumat dəqiqləşdirmək
Sorğu növləri
SQL sorğuları

Ana / Alt hesabat aparmaq
Xüsusi hesabat dizaynı
Hesabatları qrafik dəstəyində göstərmək
Şəxsi etiketlərə çap hesabat tasarlanma

Təqvimə nəzarət
Form xüsusiyyətləri
Xüsusiyyətlər pəncərəsi
Formanın digər xüsusiyyətləri
Məlumat ilə əlaqədar xüsusiyyətlər
Verilənlər bazasının xidməti programları

Hesabatların dizaynı
Yeni tablo yaradılması
Sahələrin və xüsusiyyətlərin təyin olunması

Qeydlər arasında hərəkət
Qeydlərin sıralanması
Qeydlərin filtrlənməsi
Yeni sorğu yaradılması
Silmə, və Seçmə Sorğuları