Müddət: 2 Ay - 30 Saat

Qiymət: Aylıq 120 AZN

1.1. File menyusu və əsas elementləri.
1.2. Fayl formatları,şablonların yaradılması.
1.3. İstifadəçi interfeysi və qurulması.

2.1. İki və üçölçülü mühitdə işləmə qaydaları.
2.2. Statusbar və əsas köməkçi vasitələr.
2.3. Standart alətlər paneli.
2.4. Window və Help menyusu.

3.1. Görüntünün yaradılması və saxlanması qaydaları.
3.2. Layihələrin formata salınması və çapa hazırlıq mərhələsi.

4.1. Layihə atributlarının ətraflı izahı.
4.2. Layihənin idarə olunması üçün vasitələr.

6.1. Obyektlərin seçilməsi üsulları və vasitələri.
6.2. Design paneli haqqında məlumat.
6.3. Document paneli haqqında məlumat.
6.4. More paneli və Library(kataloq) haqqında ilkin məlumat.

7.1. Wall, Door və Window elementləri və ətraflı izahı.
7.2. Column, Beam və Slab elementləri və ətraflı izahı.
7.3. Stair, Roof və Shell elementləri və ətraflı izahı.

10.1. Dimension, Text, Label, Fill, Line, Circle, Polyline elementləri və ətraflı izahı.
10.2. Drawing, Section, Elevation, Worksheet, Detail, Charge elementləri və ətraflı izahı.

11.1. Grid, Wall End, Corner Window, Radial və Angle Dimension elementləri və ətraflı izahı.
11.2. Spline, Hotspot, Lamp, Figure və Camera elementləri və ətraflı izahı.

12.1. Plan görüntünün xüsusiyyətləri və təbəqələrlə işləmək qaydaları.
12.2. 3D sənədin ətraflı izahı.

13.1. Kamera və zaman animasiyasının hazırlanması.
13.2. Render – hazırlanması və tətbiqi haqqında ətraflı məlumat.

14.1. Cədvəllərin obyektlərə bağlılığı və dəyişilməsi.
14.2. Müxtəlif xüsusiyyətlərə görə siyahıların hazırlanması.

18.1. Görüntülərin yaradılması və fərqli xüsusiyyətlərlə saxlanması.
18.2. Saxlanmış görüntülərin çapa hazırlanması.

19.1. Şablonların hazırlanması üsulları.
19.2. Şablonların saxlanmış görüntülərə tətbiq olunması.

20.1. Layihədəki görüntülərin müxtəlif formatlarda saxlanması və çap olunması üsulları.
20.2. Çap xüsusiyyətlərinin seçilməsi və tətbiq olunması üsulları.