Müddət: 2 Ay - 30 Saat

Qiymət: Aylıq 120 AZN

1.1. Fayl formatları,şablonların yaradılması.
1.2. Koordinant sistemləri və istifadəsi.

2.1. Komanda sətri ilə işləmə qaydaları.
2.2. Əsas köməkçi vasitələr,Shift+Kontekst menyu.

3.1. Təkxətli,çoxxətli və əyrilərin çəkilməsi.
3.2. Ştrixlərin yaradılması və tətbiqi.

4.1. Əsas dəyişmə vasitələri.
4.2. Grip vasitəli obyektlərin dəyişilməsi.

5.1. Təbəqələrin yaradılması və istifadəsi.
5.2. Obyektlərin əsas xüsusiyyətləri.

6.1. Qrupların yaradılması və istifadəsi.
6.2. Obyektlərin ölçülməsi vasitələri.

7.1. Həndəsi və ölçü məhdudiyyətləri və onların tətbiqi.
7.2. Məhdudiyyətləri bir-birindən asılı etmək üsulu.

8.1. Təksətirli və çoxsətirli mətnlər və onların tətbiqi.
8.2. Annotativlik və onun tətbiqi yolları.

9.1. Ölçü stilinin yaradılması və ölçülərin çəkilməsi.
9.2. Ölçülərin dəyişilməsi üsulları.

10.1. Stilin yaradılması və tətbiqi.
10.2. Tətbiqi üsulları və dəyişilməsi.

11.1. Cədvəllərin yaradılması üsulları və tətbiqi.
11.2. Cədvəllərə məlumatların əlavə olunması üsulları.

12.1. Blokların yaradılması və atributların əlavə olunması.
12.2. Blok Editor paneli və onun xüsusiyyətləri.

13.1. Şəkil,pdf və dwg formatlı faylların istinadla istifadəsi.
13.2. OLE obyekt və hiperəlaqənin yaradılması.

14.1. Model və çap mühiti anlayışı.
14.2. Viewport və miqyasın seçilməsi.
14.3. Çap dialoq pəncərəsi,topdan çap üsulu.

16.1. Üçölçülü mühitə keçid və koordinantlarin istifadəsi üsulları.
16.2. Üçölçülü mühit üçün köməkçi vasitələr.

17.1. Solid tip obyektlərin yaradılması üsulları.
17.2. Solid tip obyektlərin dəyişilməsi üsulları.

18.1. Surface tip obyektlərin yaradılması üsulları.
18.2. Surface tip obyektlərin dəyişilməsi üsulları.

19.1. Mesh tip obyektlərin yaradılması üsulları.
19.2. Mesh tip obyektlərin dəyişilməsi üsulları.

20.1. Obyektlərin transformasiya vasitələri.
20.2. Obyektlərin seçilməsi və subobyektlərlə işləmə qaydaları.

22.1. Materialın yaradılması,dəyişilməsi və tətbiqi.
22.2. Teksturanın materiala tətbiqi üsulları.

23.1. Süni və təbii işıq növləri,onların tətbiqi.
23.2. Günəş və süni işıqların birgə istifadəsi üsulları.

24.1. Kamera yaradılması və istifadə üsulu.
24.2. Animasiya və onun tətbiqi.
24.3. Vizualizasiya(render) üçün hazırlıq prosesi və yerinə yetirilməsi.