Müddət: 2 Ay - 30 Saat

Qiymət: Aylıq 100 AZN

İstifadə və interfeys haqqında ümumi məlumat

Əməliyyat səhifələri ilə bağlı əməliyyatlar

Çərçivələr, sətirlər və sütunlarla əməliyyat

Məlumatların avtomatik daxil edilməsi və tamamlanması

Riyazi funksiyalar
Statistik funksiyalar
Məntiqi funksiyalar

Qrafik tərtib etmək və qrafik üzərində iş

Əməliyyat səhifələrinin görünüşü və parametrləri