Müddət: 3 Ay - 50 Saat

Qiymət: Aylıq 140 AZN

1.1. HTML in ümumi xarakteristikası və strukturu + HTML in vərsiyaları və istifadələri
1.2. Taq və container mentiqleri
1.3. Tag siyahısı və izahatı
1.4. HTML 5 ümumi giriş və anlayış.
1.5. HTML kod sistemi və kod şərhləri
1.6. Textlər üzərində işləmək
1.7. HTML stilləri
1.8. Block və inline tagları
1.9. Metadata və HTML başlıq anlayışı
1.10. Master page hazırlamaq
1.11. CSS fayllarının HTML daxilində tətbiq metodları
1.12. CSS və Javascript fayllarının HTML faylına daxil edilmesi
1.13. Bəsit olaraq axtarış sistemlərinə uyğun HTML kodları yazmaq
1.14. Cümle sonluqlarının və boşluqlarının idare edilməsi.
1.15. Markup elementlərinin istifadəsi
1.16. Textlərin fərqləndirilməsi
1.17. HTML başlıq elementləri
1.18. Preformated code istifadəsi
1.19. Text yönlərinin kodlanması
1.20. Textlərdə fərqli dillər və yazı tiplərinin tətbiqi

2.1. CSS syntax və istifadəsi
2.2. CSS hesablama növləri və istifadə metodları
2.3. Şəkillərlə işləmək
2.4. Şəkillər və textlərin birgə istifadəsi
2.5. Şəkillərin yerləşdirilməsi
2.6. Şəkil qaynaq linkləri və istifadəsi
2.7. HTML və url
2.8. Hiperlink və hədəf seçmə metodları
2.9. Linklərin bir birinə bağlanması
2.10. Şəkil linkləri və istifadə
2.11. Siyahı və list stilləri
2.12. List və menü istifadəsi
2.13. Xususi xarakterlər və işarətlərin istifadəsi
2.14. Səs və videolarla işləmək
2.15. DOM (Document Object Model)
2.16. HTML 5 Tagləri
2.17. HTML5 microdata
2.18. Kənar xətlər və istifadəsi
2.19. Table tagları və istifadəsi
2.20. Frame tagləri və istifadəsi
2.21. Form tagləri və istifadəsi
2.22. HTML kodları ilə lahiye üzərində işləmək və öyrənilənlərin tətbiqi
2.23. CSS ilə öyrənilənlərin lahiyə üzərində tətbiqi

3.1. İlk Javascript faylımız və Hello world
3.2. Javascript kod məntiqi
3.3. Dəyişkənlərlə işləmək
3.4. Şərtli ifadələrlə işləmək
3.5. Operatorlarla işləmək
3.6. Konsola mesaj yollamaq
3.7. Dovrlərle (loop) işləmək
3.8. Funksiyalar
3.9. Arraylar
3.10. Rəqəmlərlə işləmək
3.11. Stringlərlə işləmək
3.12. Zaman funksiyaları
3.13. Objectlərlə işləmək
3.14. DOM umumi anlayış
3.15. Node və elementlərlə işləmək
3.16. DOM elementlərini oxuma
3.17. DOM elementlərini deyişdirme
3.18. DOM elementləri yaratmaq
3.19. JS ilə event handling
3.20. Onclick və onLoad eventləri
3.21. OnBlur və On Focus eventləri
3.22. Zamanlayıcılarla işləmək
3.23. Javascriptdə en çox qarsımıza çıxan xətalar
3.24. Firebud istifadəsi
3.25. Debugging
3.26. Form elementləri ilə işləmək
3.27. Form elementlərinə limit qoymaq və istifadəçi əlaqəsi
3.28. Form elemenlərini gizləmək və göstərmək
3.29. CSS və JS
3.30. JS ilə CSSe mudaxilə
3.31. JS stillərini anlamaq
3.32. Kodu minimallaştırma
3.33. Code Cheker istifadəsi
3.34. Javascript kitabxanaları
3.35. Jquery umumi nəzəriyyə
3.36. Javascript və HTML5
3.37. Modernizr
3.38. Strict mode istfiadəsi
3.39. Ajaxla işləmək
3.40. Objectlər və prototiplərlə işləmək