Müddət: 12 Ay - 250 Saat

Qiymət: Aylıq 160 AZN

1. Kompüter nədir?
2. Kompüterdən düzgün istifadə qaydaları
3. Kompüterin informasiya texnologiyalarında rolu

  1. Daxil etmə qurğuları
  2. Xaric etmə qurğuları
  3. Kompüterin daxili qurğuları
  4. Kompüterin xarici qurğuları
   • CPU (Mərkəzi əməliyyat bloku)
   • Ana plata
   • RAM
   • ROM
   • Sərt disk
   • Elektrik bloku
   • Soyuducu qurğu
   • Şəbəkə kartı
   • BİOS çipi

1. Sistem proqramları
2. Tətbiqi proqramlar
3. Dəstək proqramları
4. Qrafik proqramlar

1. Pəncərə anlayışı
2. Çox proseslilik
3. Tapşırıqlar paneli
4. Qovluq əməliyyatları
5. İnternetdən istifadə qaydaları

1. Mətn proqramları
2. Cədvəl proqramları
3. Təqdimat proqramları

1. 10-luq say sistemi
2. 2-lik say sistemi
3. 8-lik say sistemi
4. 16-lıq say sistemi

1. Alqoritm nədir?
2. Alqoritmin müəyyənlik xüsusiyyəti
3. Alqoritmin kütləvilik xüsusiyyəti
4. Alqoritmin diskretlik xüsusiyyəti
5. Alqoritmin nəticəlilik xüsusiyyəti
6. Alqoritmin determinantlıq xüsusiyyəti
7. Alqoritmin aydınlıq xüsusiyyəti
8. Alqoritmin analiz olunması

1. Alqoritmin sözlə təsviri
2. Blok-sxemlə təsviri
3. Alqoritmin alqoritmik dillə təsviri

1. Maşın dili
2. Assembler dili
3. Yüksək səviyyəli dillər

1. Python
2. Java
3. C#
4. C/C++
5. PHP
6. JavaScript

1. Scratch proqramlaşdırma dilinin kompüterə yüklənməsi
2. Proqramın interfeysi və alətlər
3. Obyekt anlayışı
4. Obyektin koordinatları
5. Obyektlərin hərəkət blokları
6. Obyektlərə alqoritm tətbiq etmək
7. Proqrama səslərin daxil edilməsi
8. Proqrama qələmin daxil edilməsi
9. Yeni dəyişən tanımlamaq
10. Hadisələrin idarə olunması
11. Nəzarət bloklarından istifadə
12. Dövr operatorundan istifadə
13. Gözləmə operatorundan istifadə
14. Şərt operatorundan istifadə
15. Müqayisə operatorlarından istifadə
16. Hesab operatorlarından istifadə

1. Scratch mühitində alqoritm qurmağın tətbiqi

1. LAN
2. WAN
3. WLAN
4. MAN

1. Access
2. Oracle
3. MySql
4. SQL Server

 1. Java-nın Kompüterə quraşdırılması
 2. Java virtual maşın 
 3. Proqram yazmağın üç əsas addımı
  1. Kod yazmaq
  2. Kodu kompilyasiya etmək
  3. Proqramı işə salmaq
 4. Java-nın kod strukturu
 5. İlk “Salam dünya” proqramının yazılması
 6. Java təhlükəsizliyi
 7. Şərhlər
 8. Tiplər
 9. Dəyişən anlayışı
 10. Dəyişənlərin inisiallaşdırılması
 11. İdentifikator anlayışı
 12. Açar sözlər
 13. Ədəd tipli dəyişənlər
 14. Sətir tipli dəyişənlər
 15. Məntiqi tipli dəyişənlər
 16. Simvol tipli dəyişənlər
 17. Tip çevirmələri
 18. Operator anlayışı
 19. Riyazi operatorlar
 20. Müqayisə operatorları
 21. Nəzarət blokları
 22. Şərt operatorları
 23. Switch operatoru
 24. Dövr operatorları
 25. Metodların istifadəsi
 26. Main metodu
 27. Metodların arqumentləri və qayıdış tipləri
 28. Metodların overload edilməsi
 29. Massivlər
 30. Massivlərin elementlərinin sortlaşdırılması
 31. Sətir əməliyyatları
 32. Sətirlərin axtarışı və çevrilməsi
 33. Import blokunun istifadəsi
 34. Static import
 35. Kolleksiyalar
 36. Fayllar
 37. Fayldan oxumaq və fayla yazmaq
 38. Java istisnalar
 39. Try-catch-finally bloku
 40. Obyekt yönümlü proqramlaşdırmanın əsasları
 41. Obyekt anlayışı
 42. Sinif anlayışı
 43. Sinif faylı
 44. İnterfeys anlayışı
 45. Paket anlayışı
 46. Varislik  və enkapsulyasiya
 47. Polimorfizm
 48. Static dəyişənlər və metodlar
 49. Konstruktorlar
 50. Obyektinin həyat dövrü
 51. Konstruktorların overload edilməsi
 52. This açar sözünün istifadəsi
 53. Super açar sözünün istifadəsi
 54. Stack və heap yaddaş
 55. Java ilə verilənlər bazası
 56. Baza əməliyyatları
 57. Select, insert, delete, update komandaları
 58. İcra oluna bilən JAR faylının yaradılması
 59. JavaFX platformasında obyektlərlə iş