• Gənclər artıq hansı sahəni seçirlər seçsinlər onlardan texnologiyaya hakim olmaları gözlənilir.
 • Bugünkü gün dünyada artıq kod yaza bilmə qabiliyyəti riyaziyyat və oxuma-yazma ilə birlikdə təməl bir ehtiyac halını almışdır.
 • DEA, gənclərə gələcəkdəki iş həyatlarının önəmli bir parçası olacaq məlumatları qazandırmağı hədəfləyir.
 •  Dövrümüz texnologiya dövrüdür və texnologiya da proqramlaşdırma üzərində qurulur.
 • Proqramlaşdırma artıq maliyyədən hüquqa, əkinçilkdən inşaata, istehsalatdan tibbə qədər hər bir sahədə istifadə olunan bir ehtiyac halını almışdır.
 • İstifadəçi yox İstehsalçı olmaq üçün.
 • Gələcəyin axtarılan kadırı ola bilmək üçün.
 • İçində yaşadığımız və qarşıdan gələn dövr ilə ayaqlaşa bilmək üçün.
 • Daha çox iş imkanı üçün.
 • Daha yüksək əmək haqqı üçün.
 • Yer və məkan fərqi olmadan çalışa bilmək üçün.
 • Sonunda təhlükə olmayan risklər alabilmək üçün.
 • Ən əsası isə PROQRAMLAŞDIRMA bir sənətdir və bu sənətə yiyələnmək üçün ÖYRƏNMƏK lazımdır.


Kurslar