Developia EA, aktual informasiya texnologiyalarının öyrənildiyi yerdir. Developia EA-da sektor ehtiyaclarına istiqamətli təlimlər, sektorun içindən gələn təlimçilər tərəfindən beynəlxalq keyfiyyətlərə əsasən keçilir. Həftə içi və ya həftə sonu, ortalama 12 nəfərlik qruplara sertifikatlı təlimçilərin rəhbərliyi altında keçilən dərslər müasir konfiqurasiyaya sahib kompüterlərin olduğu otaqlarda, praktika əsasında həyata keçirilir.