AĞSTAFA SU TƏCHİZATI SİSTEMİNİN YENİDƏN QURULMASI

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLL
AĞSTAFA SU TƏCHİZATI SİSTEMİNİN YENİDƏN QURULMASI

AĞSTAFA SU TƏCHİZATI SİSTEMİ

  • SEKTOR SU
  • MÖVQE AĞSTAFA
  • DƏYƏR $6.5 million
DOWNLOAD PROJECT PDF

layihədə görülən işlər

Şirə doldurma və qablaşdırma zavodu üçün kontrollerli idarəetmə sistemi

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə elektrik işləri

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə e-plan işləri

LAYİHƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  • Sahə elektrik işləri
  • Texnologiyadan effektiv və səmərəli şəkildə istifadə
  • Sahə e-plan işləri
  • Sahə kabelləmə və torpaqlama işləri