DREAMLAND’DA YERLƏŞƏN VİLLALAR ÜÇÜN ENERJİ TƏCHİZATI SİSTEMİ DİZAYNI

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLLƏR
DREAMLAND’DA YERLƏŞƏN VİLLALAR ÜÇÜN ENERJİ TƏCHİZATI SİSTEMİ DİZAYNI

ENERJİ TƏCHİZATISİSTEMİ DİZAYNI

  • SEKTOR ELEKTRİK
  • MÖVQE BAKI
DOWNLOAD PROJECT PDF

layihədə görülən işlər

Dreamland’da yerləşən Villalar üçün enerji təchizatı sistemi dizaynının peşəkar mühəndislər tərəfindən son texnologiyalara əsaslanaraq təşkili.

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə elektrik işləri

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə e-plan işləri

LAYİHƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  • Sahə elektrik işləri
  • Texnologiyadan effektiv və səmərəli şəkildə istifadə
  • Sahə e-plan işləri
  • Sahə kabelləmə və torpaqlama işləri