DREAMLANDDAKI 6 MƏRTƏBƏLİ OTEL ÜÇÜN ENERJİ TƏCHİZATI SİSTEMİ

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLLƏR
DREAMLANDDAKI 6 MƏRTƏBƏLİ OTEL ÜÇÜN ENERJİ TƏCHİZATI SİSTEMİ

  • SEKTOR ELEKTRİK
  • MÖVQE BAKI
DOWNLOAD PROJECT PDF

layihədə görülən işlər

Dreamlanddaki 6 mərtəbəli otel üçün enerji təchizati sistemi

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə elektrik işləri

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə e-plan işləri

LAYİHƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  • Sahə elektrik işləri
  • Texnologiyadan effektiv və səmərəli şəkildə istifadə
  • Sahə e-plan işləri
  • Sahə kabelləmə və torpaqlama işləri