DREAMLAND’DA 6 MƏRTƏBƏLİ OTEL ÜÇÜN ENERJİ TƏCHİZATI SİSTEMİ

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLL:
DREAMLAND’DA 6 MƏRTƏBƏLİ OTEL ÜÇÜN ENERJİ TƏCHİZATI SİSTEMİ

  • SEKTOR ELEKTRİK
  • MÖVQE BAKI
DOWNLOAD PROJECT PDF

LAYİHƏDƏ GÖRÜLƏN İŞLƏR

6 mərtəbəli otel üçün elektrik həlləri:

  • Elektrik xətlərinin ePLAN layihəsi
  • Sahə kabelləşmə və torpaqlama işləri
  • Sahə montaj işləri