HEYDƏR ƏLİYEV BEYNƏLXALQ HAVALİMANI SCADA SİSTEMİ

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLL
HEYDƏR ƏLİYEV BEYNƏLXALQ HAVALİMANI SCADA SİSTEMİ

HEYDƏR ƏLİYEVBEYNƏLXALQ HAVALİMANI

  • SEKTOR AVIASIYA
  • MÖVQE BAKI
DOWNLOAD PROJECT PDF

layihədə görülən işlər

Heydər əliyev beynəlxalq havalimanı terminal 1 enerji yük alma və yük atma avtomatika sistemində sahə kabelləşdirmə işləri, plc panel layihələndirmə və montaj, plc proqramının yazılması və scada sisteminin dizayn edilməsi.

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə elektrik işləri

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə avtomatika işləri

LAYİHƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  • PLC programının yazılması
  • PLC panelinin quraşdırılması
  • SCADA sisteminin dizayn edilməsi
  • Sahə kabelləmə və torpaqlama işləri