KÜRDƏMİR SU ANBARLARI ÜÇÜN ELEKTRİK LAYİHƏSİ

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLL
KÜRDƏMİR SU ANBARLARI ÜÇÜN ELEKTRİK LAYİHƏSİ

KÜRDƏMİRNASOS STANSİYASI

  • SEKTOR SU
  • MÖVQE KÜRDƏMİR
DOWNLOAD PROJECT PDF

layihədə görülən işlər

Kürdəmir nasos stansiyası üçün sahə elektrik xəttlərinin e-planının yüksək səviyyəda təşkili

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə elektrik işləri

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə e-plan işləri

LAYİHƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  • Sahə elektrik işləri
  • Texnologiyadan effektiv və səmərəli şəkildə istifadə
  • Sahə e-plan işləri
  • Sahə kabelləmə və torpaqlama işləri