Quba ŞƏHƏRİ SU TƏCHİZATI SİSTEMİNİN YENİDƏN QURULMASI

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLL
Quba ŞƏHƏRİ SU TƏCHİZATI SİSTEMİNİN YENİDƏN QURULMASI

QUBAŞƏHƏRİ

  • SEKTOR SU
  • MÖVQE QUBA
  • DƏYƏR $6.5 million
DOWNLOAD PROJECT PDF

layihədə görülən işlər

Quba şəhərində yeni tikilmiş Su anbarlarında sahə Elektrik işləri, Çevrə aydınlatma, Daxili aydınlatma, Torpaqlama, İldırımdan qoruma, PLC, MCC, MDP və Aydınlatma panellərinin layihələndirilməsi və montajı, PLC proqramlarının yazılması və SCADA sisteminin dizayn edilməsi.

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə elektrik işləri

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə avtomatika işləri

LAYİHƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  • PLC programının yazılması
  • PLC panelinin quraşdırılması
  • SCADA sisteminin dizayn edilməsi
  • Sahə kabelləmə və torpaqlama işləri