ŞİRƏ DOLDURMA VƏ QABLAŞDIRMA ZAVODU ÜÇÜN İDARƏETMƏ SİSTEMİ

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLL
ŞİRƏ DOLDURMA VƏ QABLAŞDIRMA ZAVODU ÜÇÜN İDARƏETMƏ SİSTEMİ

  • SEKTOR QİDA
  • MÖVQE BAKI
DOWNLOAD PROJECT PDF

layihədə görülən işlər

Şirə doldurma və qablaşdırma zavodu üçün kontrollerli idarəetmə sistemi

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə elektrik işləri

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə e-plan işləri

LAYİHƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  • Sahə elektrik işləri
  • Texnologiyadan effektiv və səmərəli şəkildə istifadə
  • Sahə e-plan işləri
  • Sahə kabelləmə və torpaqlama işləri