UCAR SU ANBARLARI ÜÇÜN ELEKTRİK LAYİHƏSİ

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLL
UCAR SU ANBARLARI ÜÇÜN ELEKTRİK LAYİHƏSİ

UCARNASOS STANSİYASI

  • SEKTOR SU
  • MÖVQE UCAR
DOWNLOAD PROJECT PDF

layihədə görülən işlər

Ucar nasos stansiyası üşün sahə elektrik xəttlərinin e-planının yüksək səviyyəda təşkili

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə elektrik işləri

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə e-plan işləri

LAYİHƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  • Sahə elektrik işləri
  • Texnologiyadan effektiv və səmərəli şəkildə istifadə
  • Sahə e-plan işləri
  • Sahə kabelləmə və torpaqlama işləri