XƏYAL ADASI ÜÇÜN ELEKTRİK TƏCHİZATI

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLL
XƏYAL ADASI ÜÇÜN ELEKTRİK TƏCHİZATI

XƏYALADASI

  • SEKTOR ELEKTRİK
  • MÖVQE BAKI
DOWNLOAD PROJECT PDF

layihədə görülən işlər

Xəyal adasında 6 mərtəbəli otel üçün daxili elektrik təchizatı layihəsinin yüksək səviyyədə təşkili.

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə elektrik işləri

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə ae-plan işləri

LAYİHƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  • Sahə elektrik işləri
  • Texnologiyadan effektiv və səmərəli şəkildə istifadə
  • Sahə e-plan işləri
  • Sahə kabelləmə və torpaqlama işləri