XAÇMAZ SU TƏCHİZAT SİSTEMİNİN YENİDƏN QURULMASI

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLLƏR
XAÇMAZ SU TƏCHİZAT SİSTEMİNİN YENİDƏN QURULMASI

  • SEKTOR SU
  • MÖVQE XAÇMAZ
DOWNLOAD PROJECT PDF

layihədə görülən işlər

Xaçmaz rayonunda tikilmiş Su anbarlarında sahə Elektrik işləri, Çevrə aydınlatma, Daxili aydınlatma, Torpaqlama, İldırımdan qoruma, PLC, MCC, MDP və Aydınlatma panellərinin layihələndirilməsi və montajı, PLC proqramlarının yazılması və SCADA sisteminin dizayn edilməsi.

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Nəzarət Ölçü cihazlarının quraşdırılması

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ SCADA sisteminin dizaynı və tətbiqi

LAYİHƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  • Professional və Modern texnologiya
  • Texnologiyadan effektiv və səmərəli şəkildə istifadə
  • Texniki olaraq sağlam infrastruktur
  • Beynəlxalq standartlara cavab verən yüksək keyfiyyətli iş