ZƏRDAB SU ANBARLARI ÜÇÜN ELEKTRİK LAYİHƏSİ

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLL
ZƏRDAB SU ANBARLARI ÜÇÜN ELEKTRİK LAYİHƏSİ

ZƏRDABNASOS STANSİYASI

  • SEKTOR SU
  • MÖVQE ZƏRDAB
  • $6.5 million
DOWNLOAD PROJECT PDF

layihədə görülən işlər

Zərdab nasos stansiyası üşün sahə elektrik xəttlərinin e-planının yüksək səviyyəda təşkili

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə elektrik işləri

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə e-plan işləri

LAYİHƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  • Sahə elektrik işləri
  • Texnologiyadan effektiv və səmərəli şəkildə istifadə
  • Sahə e-plan işləri
  • Sahə kabelləmə və torpaqlama işləri