BİZ KİMİK?

MÜŞTƏRİLƏRİMİZ ÜÇÜN İNNOVATİV UNİKAL VƏ SƏMƏRƏLİ HƏLLƏR TƏKLİF EDİRİK

Hədəfimiz yenilikçi və yaradıcı mühəndislik həlləri ilə müştərilərimizə, işçilərimizə və cəmiyyətə ən ali dəyərlərlə ximdət edərək seçilən bir brend olmaqdır. Gördüyümüz bütün işlərdə beynəlxalq standartlara əməl etməyə çalışır verdiyimiz bütün xidmətlərdə keyfiyyəti ön planda tuturuq.

 • BİZ YENİLİKÇİYİK
 • BİZ DÜRÜSTÜK
 • BİZ DAİM İNKİŞAF EDİRİK
 • ELEKTRİK VƏ AVTOMATİKA QURAŞDIRMA İŞLƏRİ

  -KOMPLEKS AVTOMATLAŞDIRMA SİSTEMLƏRİNİN QURAŞDIRILMASI VƏ İŞƏ SALINMASI

  Developia böyük sənaye komplekslərində  avtomatika sistemlərinin quraşdırılması
  və ya modernizasiyası zamanı konsultasiya, layihələndirmə, material təmini, panel montajı
  və proqram təminatı kimi kompleks sistemlərin tam qurulub təslim edilmə xidmətlərini təklif edir.

  ƏLAQƏ SAXLA
 • ELEKTRİK VƏ AVTOMATİKA LAYİHƏLƏNDİRMƏ İŞLƏRİ

  KOMPLEKS ELEKTRİK SİSTEMLƏRİNİN QURAŞDIRILMASI VƏ İŞƏ SALINMASI

  Developia olaraq qurulan enerji avtomatlaşdırılması sistemlərində, elektrik sistemində baş verəcək
  problemlərin izlənilməsi, idarə edilməsi və bu problemlərin hesabatı ilə birlikdə sahədə istifadə edilən enerji
  analizatorları və qoruma sistemindən alınan cərəyan, gərginlik, güc, güc faktoru, aktiv, reaktiv enerji kimi dəyərlərin izlənilməsi.

  ƏLAQƏ SAXLA

BİZİM XİDMƏTLƏRİMİZ

BİZİM SEÇİLƏN LAYİHƏLƏRİMİZ

 • HEYDƏR ƏLİYEV BEYNƏLXALQ HAVALİMANI SCADA SİSTEMİ

  GÖRDÜYÜMÜZ İŞLƏR

  Heydər əliyev beynəlxalq havalimanı terminal 1 enerji yük alma və yük atma avtomatika sistemində sahə kabelləşdirmə işləri, plc panel layihələndirmə və montaj, plc proqramının yazılması və scada sisteminin dizayn edilməsi.

 • Ceyranbatan SU TƏMİZLƏMƏ QURĞUSU

  GÖRDÜYÜMÜZ İŞLƏR

  Ceyranbatan Ultrafiltrasiya Su təmizləmə qurğusunun PLC, MCC, MDP panellərinin monajı, sahə elektrik işləri, panel bağlantıları, Panel testləri, layihələrin asbuiltlərinin hazırlanması, PLC proqramının yazılması və SCADA dizaynı.

 • QAZ PAYLAYICI STANSİYALARDA ELEKTRİK VƏ AVTOMATİKA İŞLƏRİ

  GÖRDÜYÜMÜZ İŞLƏR

 • XƏYAL ADASI ÜÇÜN ELEKTRİK TƏCHİZATI

  GÖRDÜYÜMÜZ İŞLƏR

  Xəyal adasında 6 mərtəbəli otel üçün daxili elektrik təchizatı layihəsinin yüksək səviyyədə təşkili.

BİZİM BİRGƏ ÇALIŞDIĞIMIZ BRENDLƏR

MƏQSƏDİMİZ YENİLİKÇİ VƏYARADICI MÜHƏNDİSLİK HƏLLƏRİ İLƏ CƏMİYYƏTƏ XİDMƏT ETMƏKDİR

Zəmanənin tələblərini izləyərək hər keçən gün daha da inkişaf edirik.

ƏLAQƏ SAXLA