BİZ KİMİK?

MÜŞTƏRİLƏRİMİZ ÜÇÜN İNNOVATİV UNİKAL VƏ SƏMƏRƏLİ HƏLLƏR TƏKLİF EDİRİK

Hədəfimiz yenilikçi və yaradıcı mühəndislik həlləri ilə müştərilərimizə, işçilərimizə və cəmiyyətə ən ali dəyərlərlə ximdət edərək seçilən bir brend olmaqdır. Gördüyümüz bütün işlərdə beynəlxalq standartlara əməl etməyə çalışır verdiyimiz bütün xidmətlərdə keyfiyyəti ön planda tuturuq.

 • BİZ YENİLİKÇİYİK
 • BİZ DÜRÜSTÜK
 • BİZ DAİM İNKİŞAF EDİRİK
 • ELEKTRİK VƏ AVTOMATİKA QURAŞDIRMA İŞLƏRİ

  -KOMPLEKS AVTOMATLAŞDIRMA SİSTEMLƏRİNİN QURAŞDIRILMASI VƏ İŞƏ SALINMASI

  Developia böyük sənaye komplekslərində  avtomatika sistemlərinin quraşdırılması
  və ya modernizasiyası zamanı konsultasiya, layihələndirmə, material təmini, panel montajı
  və proqram təminatı kimi kompleks sistemlərin tam qurulub təslim edilmə xidmətlərini təklif edir.

  ƏLAQƏ SAXLA
 • ELEKTRİK VƏ AVTOMATİKA LAYİHƏLƏNDİRMƏ İŞLƏRİ

  KOMPLEKS ELEKTRİK SİSTEMLƏRİNİN QURAŞDIRILMASI VƏ İŞƏ SALINMASI

  Developia olaraq qurulan enerji avtomatlaşdırılması sistemlərində, elektrik sistemində baş verəcək
  problemlərin izlənilməsi, idarə edilməsi və bu problemlərin hesabatı ilə birlikdə sahədə istifadə edilən enerji
  analizatorları və qoruma sistemindən alınan cərəyan, gərginlik, güc, güc faktoru, aktiv, reaktiv enerji kimi dəyərlərin izlənilməsi.

  ƏLAQƏ SAXLA

BİZİM XİDMƏTLƏRİMİZ

BİZİM SEÇİLƏN LAYİHƏLƏRİMİZ

 • HEYDƏR ƏLİYEV BEYNƏLXALQ HAVALİMANI SCADA SİSTEMİ

  GÖRDÜYÜMÜZ İŞLƏR

  Sistem terminalın və elektrik yarımstansiyasının müxtəlif hissələrində yerləşən üç PLC panelindən ibarətdir. Bu PLC panelləri terminalda və elektrik yarımstansiyasında proseslərin avtomatlaşdırılması və avadanlıqların idarə edilməsi üçün istifadə olunur. Sistem həmçinin güc parametrlərini uzaqdan izləmək və idarə etmək üçün istifadə edilən SCADA operator PC-ni də əhatə edir. Sistemin əsas funksiyası şəbəkə gücünün itirilməsi halında qeyri-fövqəladə yükləri avtomatik olaraq ayırmaqdır. Sistem üç dizel generatoru ilə təchiz olunub ki, bu da ehtiyat enerjini təmin etmək üçün sistemə qoşula bilər. Elektrik kəsilməsi halında, PLC panelləri fövqəladə yüklərə enerji vermək üçün avtomatik olaraq müvafiq dizel generatorunu işə salacaq.

 • CEYRANBATAN SU TƏMİZLƏMƏ QURĞUSU

  GÖRDÜYÜMÜZ İŞLƏR

  Ceyranbatan Ultrafiltrasiya Su Təmizləmə Qurğusu Ceyranbatan gölündən gələn suyu ultrasüzgəc texnologiyasından istifadə etməklə təmizləyərək Abşeron yarımadasını içməli su ilə təmin edən qurğudur. Daha sonra təmizlənmiş su nasoslar vasitəsilə Abşeron yarımadasının müxtəlif hissələrinə vurulur. Zavod 300+ idarəetmə paneli və ehtiyat sistem kimi işləyən 2 qabaqcıl PLC daxil olan kompleks SCADA sisteminə malikdir. İdarəetmə panelləri və PLC-lər filtrasiya və geri yuyulma proseslərindən məlumatları toplayır və mərkəzi serverlərə göndərir. Bu, idarəetmə otağındakı operatorlara real vaxt rejimində filtrasiya və geri yuyulma proseslərini izləməyə və idarə etməyə imkan verir, zavodun səmərəliliyini, təhlükəsizliyini və etibarlılığını artırır. Qabaqcıl PLC-lərin ehtiyat sistem kimi istifadəsi uğursuzluq halında ehtiyat imkanları olan yüksək etibarlı sistem təklif edir.

 • QAZ PAYLAYICI STANSİYALARDA ELEKTRİK VƏ AVTOMATİKA İŞLƏRİ

  GÖRDÜYÜMÜZ İŞLƏR

  Bu stansiyaların sayı 14-dən çoxdur və hər biri PLC paneli və SCADA PC ilə təchiz olunub. SCADA sistemindən qaz paylama stansiyalarının müxtəlif parametrlərini, o cümlədən axın sürətini, təzyiqi və temperaturu izləmək və nəzarət etmək üçün istifadə olunur. O, operatorlara stansiyaların vəziyyəti və performansı haqqında real vaxt məlumatlarını vizuallaşdırmağa və təhlil etməyə, onların düzgün işləməsini təmin etmək üçün lazım olduqda düzəldici tədbirlər görməyə imkan verir. SCADA operatorunun fərdi kompüterləri rabitə şəbəkəsi vasitəsilə hər bir stansiyada PLC panellərinə qoşularaq, onlara məlumatları qəbul etməyə və idarəetmə siqnallarını ötürməyə imkan verir.

BİZİM BİRGƏ ÇALIŞDIĞIMIZ BRENDLƏR

MƏQSƏDİMİZ YENİLİKÇİ VƏYARADICI MÜHƏNDİSLİK HƏLLƏRİ İLƏ CƏMİYYƏTƏ XİDMƏT ETMƏKDİR

Zəmanənin tələblərini izləyərək hər keçən gün daha da inkişaf edirik.

ƏLAQƏ SAXLA