LƏNKƏRAN-ASTARA SU ANBARLARI ÜÇÜN ELEKTRİK LAYİHƏSİ

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLL
LƏNKƏRAN-ASTARA SU ANBARLARI ÜÇÜN ELEKTRİK LAYİHƏSİ

ASTARANASOS STANSİYASI

  • SEKTOR SU
  • MÖVQE ASTARA
DOWNLOAD PROJECT PDF

layihədə görülən işlər

Astara nasos stansiyası üşün sahə elektrik xəttlərinin e-planının yüksək səviyyəda təşkili

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə elektrik işləri

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə e-plan işləri

LAYİHƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  • Sahə elektrik işləri
  • Texnologiyadan effektiv və səmərəli şəkildə istifadə
  • Sahə e-plan işləri
  • Sahə kabelləmə və torpaqlama işləri