LÖKBATAN ÇİRKAB SU TƏMİZLƏMƏ QURĞUSU

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLL
LÖKBATAN ÇİRKAB SU TƏMİZLƏMƏ QURĞUSU

LÖKBATANSU TƏMİZLƏMƏ

  • SEKTOR SU TƏMİZLƏMƏ
  • MÖVQE LÖKBATAN
DOWNLOAD PROJECT PDF

layihədə görülən işlər

Lökbatan Çirkab su təmizləmə qurğusu üçün Elektrik layihələrinin çəkilməsi.

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə elektrik işləri

LAYİHƏNİN HƏDƏFLƏRİ Sahə avtomatika işləri

LAYİHƏNİN XÜSUSİYYƏTLƏRİ
  • PLC programının yazılması
  • Elektrik planın təşkili
  • Sahə torpaqlama işləri
  • Sahə kabelləmə işləri