LÖKBATAN ÇİRKAB SU TƏMİZLƏMƏ QURĞUSU

DEVELOPİA KOMANDASININ MÜŞTƏRİSİ ÜÇÜN TƏKLİF ETDİYİ HƏLL:
LÖKBATAN ÇİRKAB SU TƏMİZLƏMƏ QURĞUSU

LÖKBATANSU TƏMİZLƏMƏ

  • SEKTOR SU TƏMİZLƏMƏ
  • MÖVQE LÖKBATAN
DOWNLOAD PROJECT PDF

LAYİHƏDƏ GÖRÜLƏN İŞLƏR

Lökbatan Çirkab Su Təmizləmə Qurğusu üçün elektrik və avtomatika həlləri:

  • PLC programının yazılması
  • Elektrik xəttlərinin ePLAN’da layihələndirilməsi
  • Sahə torpaqlama işləri
  • Sahə kabelləşmə işləri